Ние преподаваме знания и опит,

вдъхновяваме мислещи и отговорни млади хора,

водени от предизвикателствата на

динамично променящия се свят,

осигуряваме подкрепяща учебна среда,

отворена към ценностите на различни култури и етноси !
Уважаеми родители, предлагаме Ви:

• Целодневно обучение с осигурено столово хранене
• Две съвременно оборудвани компютърни зали
• Спортни секции по футбол и волейбол
• Музика - вокални групи в начален и прогимназиален етап
• Изобразително изкуство за талантливи художници
• Обучение по английски, немски и руски език на високо ниво
• Видеотека
• Обновен библиотечен фонд и квалифициран консултант
• Помощна литература на английски, немски и руски език
КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: otecaad@abv.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ